Foto-foto nostalgia masjidi haramain makkah-madinah

Did you like this? Share it:

One thought on “Foto-foto nostalgia masjidi haramain makkah-madinah

  1. SYARIF HIDAYATULLOH

    ass…pak pripun kabarepun.niki kulo syarif,,murid ipun panjenengan,,,niki nyuwun pangestunipun kuliahepun ben lancar lan barokah pak…pripun perkembanganipun lare-lare aliyah pak???

Leave a Reply

Your email address will not be published.